лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Патріотизм в умовах міжкультурного діалогу"

Патріотизм – етичний і політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов до вітчизни, гордість за її минуле і сьогодення, готовність підпорядкувати свої інтереси інтересам країни, прагнення захищати інтереси батьківщини і свого народу. Історичне джерело патріотизму – століттями і тисячоліттями закріплене існування відособлених держав, що формували прихильність до рідної землі, мови, традицій. В умовах утворення націй і національних держав патріотизм стає складовою частиною суспільної свідомості, що відбиває загальнонаціональні моменти в її розвитку. Україна сьогодні найшвидшими темпами залучається до процесу глобалізації. Природно, вплив цього явища поширюється на всі сфери духовного життя суспільства, зокрема, й на патріотизм. В умовах глобалізації вважається, що почуття патріотизму повинне відійти в минуле. Натомість актуалізуються значення загальнолюдських пріоритетів. Однак, подекуди в якості «загальнолюдських інтересів» перевага віддається інтересам конкретних держав і соціальних шарів. Причому, ці преференції не тільки не враховують інтереси інших країн і народів, але часто суперечать їм. Незважаючи на об'єктивний характер процесу глобалізації, здійснювати його слід з урахуванням інтересів усіх суб'єктів міжкультурного діалогу. Більш того, тільки при гармонійному поєднанні інтересів і цінностей усіх суб'єктів світової спільноти людство здатне вирішити складні завдання, що стоять перед ним. І справжній патріотизм у цьому процесі покликаний відіграти найактивнішу і творчу роль. Модернізація українського соціокультурного простору в xxi столітті відбилася на всіх сферах життєдіяльності. Перехід до громадянського суспільства позначив низку питань, у тому числі і формування громадянськості, патріотизму.
Патріотизм в умовах міжкультурної комунікації передбачає відкритість свідомості до міжособового, міжнаціонального, міждержавного діалогу. Чуйність, солідарність, симпатія, взаємодопомога, толерантність щодо іншої культури, іншого народу – усе це має співіснувати з поважним і дбайливим ставленням до унікального культурного середовища, створеного твоїм народом. Сучасний патріотизм передбачає усвідомлення єдності людства, розуміння необхідності консолідації світової спільноти задля успішності міжкультурного діалогу та ефективного вирішення спільних глобальних проблем. Сьогодні патріотичного ставлення до світу, формування "нових" цінностей жодним чином не принижує значущості саме того культурний ґрунту, з якого виростають коріння, що містять ціннісне ядро. Отже, основною функцією патріотизму в умовах сучасного міжкультурного діалогу, на наш погляд, виступає функція ідентифікації, яка полягає в гармонізації інтересів людини з інтересами різних соціальних спільнот, що забезпечують її самозбереження, захищають її базові інтереси, сприяючи реалізації потреб щодо самоствердження, розвитку і самовираження. Патріотична ідентифікація уможливлюється завдяки груповій солідарності, що формується на засадах етнічної і політичної єдності, включає колективний (усвідомлення нацією своєї цілісності і тотожності) і індивідуальний (усвідомлення індивідами своєї приналежності до нації) рівні. Структура патріотичної ідентифікації визначається такими підсистемами, як картина соціального простору і часу, образу «ми» і уявлень про стосунки з «вони».

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хмаринка тегівНовини 1про місто Відео 1 Відео 2Відео 3Відео 4Відео 5 Відео 6 Відео 7Відео 8Новини 12 ВідеоФото 1Фото 2Фото 3Новини 2Новини 3Новини 4 Новини 5 Новини 6 Новини 2Новини 2 Новини 2 Новини 7 Новини 8Новини 9 Новини 10Новини 11Патріот 1Патріот 2Патріот 3 Патріот 4 Патріот 5Патріот 6Патріот 7 Патріот 8Патріот 9Патріот 10 Патріот 11Патріот 12Патріот 13 Патріот 14Патріот 15 Патріот 16Патріот 17 Патріот 18Патріот 19 Патріот 20Новини Новини Новини НовиниНовини Новини НовиниНовини Новини Новини Дубровиці Новини тиждняНовини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Новини Рівненщини Новини Рівненщини Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!