лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Патріотичне виховання, як елемент формування відповідальності державного службовця"

Частина перша

 

У процесі державотворення сучасної незалежної україни постає проблема становлення державної служби. Суттєвого значення у цьому аспекті, набуває проблема формування у кожного державного службовця високого почуття відповідальності. Відповідальність державних службовців, які виконують управлінську діяльність та впливають таким чином на розвиток держави та суспільства, має стати головною цінністю у формуванні нових традицій державної служби в україні, адже сильна відповідальна влада є необхідною складовою для збереження принципів демократизму, гуманності та верховенства права в країні. Актуальність вивчення проблеми відповідальності державних службовців визначається також підвищенням ролі суб'єктивного фактору в державному управлінні. Будь-які рішення, які приймаються та реалізуються у системі органів державної влади, можливі лише завдяки волі та діяльності певних виконавців, а це означає підвищення ролі особистої відповідальності державних службовців в управлінських процесах. Соціально-філософське осмислення категорії відповідальності знаходилося у центрі уваги платона, аристотеля, Т. Гоббса, Г. С. Сковороди, який розглядав відповідальність у тісному зв'язку із свободою, л. Фейербаха який досліджував співвідношення необхідності, свободи і відповідальності; ж. Піаже, що займався проблемою вивчення розвитку відповідальності. До того ж е. Фромм займався дослідженням суб'єктивної та об'єктивної сторони відповідальності («душа людини, її здатність до добра та зла»). Представником сучасних поглядів на феномен відповідальності є німецько-американський філософ ганс йонас, який дуже детально розглянув її у своїй роботі «принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації». Освітленням окремих теоретичних аспектів відповідальності державної служби займалися смоленський О.Ю, мельник А.Ф. Російський вчений атаманчук Г.В. Та інші. Метою доповіді є класифікування типів відповідальності державного службовця, а також місця патріотичного виховання в представленій класифікації. Говорячи про відповідальність державного службовця слід розрізняти декілька видів відповідальності: морально-етичну, політичну, юридичну, відповідальність за імідж державної влади, та інші. З іншого боку, в найширшому розумінні, відповідальність державного службовця має такі складові компоненти як: юридичний, морально-етичний, психологічний, та інші.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хмаринка тегівНовини 1про місто Відео 1 Відео 2Відео 3Відео 4Відео 5 Відео 6 Відео 7Відео 8Новини 12 ВідеоФото 1Фото 2Фото 3Новини 2Новини 3Новини 4 Новини 5 Новини 6 Новини 2Новини 2 Новини 2 Новини 7 Новини 8Новини 9 Новини 10Новини 11Патріот 1Патріот 2Патріот 3 Патріот 4 Патріот 5Патріот 6Патріот 7 Патріот 8Патріот 9Патріот 10 Патріот 11Патріот 12Патріот 13 Патріот 14Патріот 15 Патріот 16Патріот 17 Патріот 18Патріот 19 Патріот 20Новини Новини Новини НовиниНовини Новини НовиниНовини Новини Новини Дубровиці Новини тиждняНовини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Новини Рівненщини Новини Рівненщини Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!