лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Деякі аспекти реформування державної служби України"

Частина перша

 

Функціонування інституту державної служби є невід’ємною частиною самої держави, відіграє первинну роль в її розвитку. Система державної служби складається з інституціональних (правових, організаційних) і процесуальних структур, а також діяльності держслужбовців, спеціально підготовлених професіоналів, які обіймають посади в системі державних органів. Основними ознаками держслужби вважаються ті, які відображені в європейській концепції державної служби сучасного типу: чітка ієрархізація посад; жорсткий розподіл компетенцій, прав та обов’язків; конкурсна основа посад держслужбовців; відокремлення службових функцій від особистісних характеристик і якостей; соціальні гарантії для держслужбовців. Ці основні ознаки держслужби знайшли відображення в «концепції адаптації інституту державної служби в україні до стандартів європейського союзу» (від 05.03.2004 р.). Відповідно до 92 статті конституції основи державної служби визначаються виключно законами і нормативно-правовими актами україни. Але основний закон україни «про державну службу», який був прийнятий ще в 1993 році, вже не відповідає вимогам сучасності. Цей закон має пряме відношення лише до служби в органах виконавчої влади та апаратів цих органів. В перспективі необхідно вирішувати питання розробки концепції державної служби, що включала б організації і установи всього державного сектору, який фінансується із державного бюджету. Для цього необхідно в першу чергу: переглянути законодавство про держслужбу; систематизувати діючі нормативно-правові акти і прийняти узагальнюючий закон, який виконував би роль методологічного та регулятивного фундамента правового регулювання державної служби, враховуючи всі особливості кожного напряму державної діяльності. На нашу думку, в законі слід відобразити наступну класифікацію органів державної служби: загальну систему державної служби (служба в органах виконавчої влади, служба в апараті законодавчого органу, служба в адміністрації президента україни); спеціалізована держслужба (служба в судових органах і прокуратурі, юстиції, служба безпеки, податкові і митні служби, служба в органах внутрішніх справ, дипломатичній службі) та спеціальна служба (в органах освіти, медицини, науково-технічної діяльності, банківській діяльності). Суспільство очікує від державної служби ефективного відповідального управління, спрямованого на задоволення його потреб і потреб кожного громадянина. Досягнення цієї мети неможливе без наявного стану державного апарату, якості державних послуг. В теоретичній літературі відпрацьовано декілька підходів до розуміння понять «державна послуга», «публічна послуга», «послуга в управлінні». Пропонується розглядати державні послуги, які надаються громадянам, фізичним та юридичним особам державними установами; публічні послуги розглядаються як такі, що надаються державним і місцевим самоврядуванням; адміністративні послуги пов’язані з реалізацією владних повноважень. Але ж є визначення цих понять у законодавчих документах. Так, розпорядження держстандарту посилається на послугу, що розглядається як наслідок взаємодій між постачальником і споживачем з метою задоволення їх інтересів. Дані поняття повинні прийняти до уваги органи влади як головні суб’єкти державних послуг, що ними надаються. Для аналізу конкретної послуги треба виходити з повноваження та обсягу компетенції державного органу, тоді така послуга може надаватися як на платній, так і безоплатній (за рахунок утримання органа державної влади) основі фізичним і юридичним особам згідно з їх зверненням. Законодавство до державних послуг не відносить податки і обов’язкові платежі (за законом «про систему оподаткування» від 25.06.1991 р.).

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хмаринка тегівНовини 1про місто Відео 1 Відео 2Відео 3Відео 4Відео 5 Відео 6 Відео 7Відео 8Новини 12 ВідеоФото 1Фото 2Фото 3Новини 2Новини 3Новини 4 Новини 5 Новини 6 Новини 2Новини 2 Новини 2 Новини 7 Новини 8Новини 9 Новини 10Новини 11Патріот 1Патріот 2Патріот 3 Патріот 4 Патріот 5Патріот 6Патріот 7 Патріот 8Патріот 9Патріот 10 Патріот 11Патріот 12Патріот 13 Патріот 14Патріот 15 Патріот 16Патріот 17 Патріот 18Патріот 19 Патріот 20Новини Новини Новини НовиниНовини Новини НовиниНовини Новини Новини Дубровиці Новини тиждняНовини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Новини Рівненщини Новини Рівненщини Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!