лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Життєустрій народу, державна влада та патріотизм в Україні"

Частина третя

 

Протилежними тенденціями характеризується специфіка процесу відтворення виробництва і споживання радянського і пострадянського періоду в україні. В статті «українська радянська соціалістична республіка» надано великий статистичний матеріал, який реально відображає становище народного господарства україни в третій четверті хх століття. В урср валовий суспільний продукт в 1975 р. Виріс у порівнянні з 1965 р. У 1,8 разу, національний доход – у 1,7 разу. Валова промислова продукція в 1975 р. Зросла в порівнянні з 1940 р. У 12 разів. За період 1941-1975 рр. Обсяг капіталовкладень зріс у 18 разів. Тільки за 1971-1975 рр. Обсяг промислового виробництва зріс на 41 %. Із таблиці 3 «темпи зростання валової промислової продукції за галузями» видно, що з 1950 р. По 1975 р. Валова продукція промисловості зросла більше ніж у 10 разів, виробництво електроенергії – майже у 10 разів, продукція чорної промисловості – більше як у 6 разів, машинобудування та металообробки, хімічної та нафтохімічної промисловості – більш як у 3 рази, легкої промисловості – більш як у 2,3 рази, харчової – в 1,6 разу. Із таблиці 9 «поголів’я худоби (в усіх категоріях господарств)» видно, що з 1951 р. По 1 січня 1976 р. Поголів’я великої рогатої худоби зросло з 11,2 млн. Голів до 24,2 млн. Голів, у тому числі корів – з 4,8 млн. Голів до 9,0 млн. Голів, свиней – з 7,8 млн. До 16,2 млн. Голів, овець та кіз – із 6,7 млн. До 9,1 млн. Голів. Із таблиці 8 «валовий збір сільськогосподарських культур» видно, що з 1950 р. По 1975 р. Збір зернових, включаючи пшеницю, зріс з 20,4 млн. Т. До 33,8 млн. Т., цукрових буряків – з 14,6 млн. Т. До 38,3 млн. Т., овочів з 2,3 млн. Т. До 6,0 млн. Т. [6]. Отже, натуральні показники зростання як промислового, так і сільськогосподарського виробництва засвідчують наявність «економічного дива» в україні в 1950-1975 роках. Зростання виробництва зберігалося аж до розвалу срср, хоча його темпи зменшувалися. Відтворення продуктивних сил в незалежній україні 90-х років мало руйнівний характер. «чисельність зайнятих продуктивною працею зменшилася за 1990-2000 рр. З 24 млн. До 16,3 млн. Чол., або на 32,1 %. … інвестиції в основні фонди за 1990-1997 рр. Скоротилися на 79,3 % і в 2000 р. Становили всього 23,5 % до рівня 1990 р. За роки реформ небезпечних розмірів досягла спрацьованість основних засобів виробництва: у промисловості – на 48 % на кінець 2000 р., у сільському господарстві – на 47,2 %, у будівництві – на 45 %, на транспорті – на 50,8 %, в обігу – на 36 %. … загальне руйнування продуктивних сил відбиває падіння виробництва товарів і послуг: воно досягло в 1998-1999 рр. 47,7 % від рівня 1989 р. За 1990-1999 рр. Ввп україни впав на 60,6 %» [7, с. 51-52]. Ю.І. Збітнєв і М.І. Сенченко видали «білу книгу україни або вашингтонський консенсус в дії» [8], що містить аналіз економічного та соціального стану україни за 1991-2001 роки. Близько трьохсот таблиць і рисунків цієї книги відображають жахливу картину занепаду економіки україни та соціальні наслідки ліберальних реформ. «за кілька років у нас склалася ситуація, типова для слаборозвинених країн Латинської Америки та Африки – концентрація більшої частини національного багатства в руках мізерної групи і повне зубожіння решти населення». В незалежній Україні кардинально змінився характер відтворення соціальної структури населення. Україні в спадщину від урср дісталася соціальна структура, що мала в основі людей середнього достатку, тобто тих, хто на заході позначається як «середній клас». Із 1988 до 2001 р. Чисельність нижчих прошарків зросла від 5,7% до 88,2%, середніх скоротилася з 75,0% до 9,8%, вищих – з 19,3% до 2% [9, с. 25] і тепер «соціальна структура наближена радше до латиноамериканських або африканських, ніж до європейських взірців»

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!