лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Життєустрій народу, державна влада та патріотизм в Україні"

Частина шоста

 

Складні процеси відбуваються у відтворенні соціокультурної сфери. Правляча верхівка повністю відкидає цінності радянського періоду і впроваджує в суспільну свідомість ліберальні цінності заходу. Усі президенти україни стверджували, що ведуть україну в європу, а фактично привели до рівня країн африки. Це стосується таких показників як рівень виробництва ввп на душу населення, соціальна структура населення, конкурентноздатність економіки україни, рівень фінансування науки, наявність соціальних проблем (бідність населення, масове безробіття, злочинність, корупція, дитяча безпритульність, бездомність дорослих, епідемії туберкульозу, сніду, венеричних захворювань…). Правляча верхівка здійснює свідому діяльність, спрямовану на розрив зв’язку поколінь нашого народу шляхом стирання історичної пам’яті. У суспільній свідомості цілеспрямовано культивуються уявлення про те, що радянський період – це тільки негатив (голодомори, репресії, безправ’я людини). Такий підхід принижує роль старших поколінь громадян, тих, хто своєю самовідданою боротьбою та працею відстояли саме право українського народу на існування. Аналіз процесів відтворення людини, виробництва і споживання, соціальної структури населення, політичної системи, техносфери, соціокультурних цінностей у післявоєнний радянський період і в незалежній україні засвідчує, що масовий патріотизм можливий лише за умов, коли держава проводить політику в інтересах більшості громадян, а не лише в інтересах невеликих олігархічних груп. Відродження патріотичного руху і патріотичних традицій в сучасній україні створює підґрунтя для розробки стратегії національного розвитку україни як альтернативи теперішньому курсу, що проводиться за сценарієм глобалізаторів. Патріотизм як ідеологія «відтворення громадянина» покликана протистояти глобалізації, яка перетворює україну на сировинний придаток заходу. Стратегія розвитку України може бути продуктивною лише за умови, що вона спирається на життєустрій українського народу. Таке розуміння ролі культурної спадщини для суспільного поступу україни відображено в патріотичній позиції М.А. Павловського. «основою розвитку україни мала б стати історична спадщина трьох видатних періодів в історії українського народу: духовних надбань часів київської русі, демократичних здобутків козацької доби та науково-технічних, технологічних і соціальних досягнень радянського періоду»

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!