лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Патріотизм в умовах глобалізації"

Глобалізація це: - становлення єдиного економічного, політичного, правового та культурного простору («універсалізація світу») на основі нових технологій; - інтеграція та взаємозалежність всіх соціальних процесів у всесвітньому масштабі. Ознаки глобалізації є: - транснаціоналізація ринків фінансових, матеріальних, людських, енергетичних  та інших ресурсів; - застосування нових наукоємних та комунікаційних технологій, інформатизація суспільного виробництва; - лібералізація норм життєдіяльності, свобода вибору та підприємницької і соціальної ініціативи, вільний ринок, скасування кордонів та митних перешкод; - мобільність інвестицій, індустрій, інформації, індивідів; - послаблення ролі держави-нації; - уніфікація стилю життя і  утвердження універсальних культурних стереотипів. становлення світу як глобального єдиного соціуму акцентує в патріотизмі нові акценти. Любов до своєї країни з неминучістю стає все більш пов’язаною  в 21 столітті з любов’ю до світу і світової спільноти, до регіональних державно-територіальних об’єднань. Прикладом виступають європейське співтовариство (єс), яке об’єднує 27 країн і має значний ареал спільних цінностей( правових, духовних, релігійних) або співдружність країн персидської затоки - 6 арабських монархій, об’єднаних мовою, мусульманським світоглядом та традиціями побуту. Трансформація сучасного світу посилила взаємозалежність країн та перспективи їх подальше соціальне просування від зально-планетарних процесів. Остання глобальна фінансово-економічна криза   підтверджує цей висновок. Наслідками глобалізації є: - посилення конкуренції між національними виробниками; - посилення нерівності країн, особливо цифрової ( виокремлюються країни «ядра» глобалізації  та країни її «периферії»); - прискорення науково-технічного(технологічного) прогресу; -  «зіткнення цивілізацій» ( і в таких формах як  війна); - детерриторизація  країн ( наприклад, єс); - поступова втрата культурної самобутності  країнами та етносами. Все це трансформує почуття патріотизму. Глобалізація усіх процесів розвитку людства проявляється в об’єднанні, завдяки швидкому вдосконаленню засобів масової інформації й інтернет-революції, всіх країн і народів в єдину комунікативну систему, у створенні всесвітнього ринку капіталу та праці, у пануванні транснаціональних корпорацій і міжнародних фінансових та військово-політичних інституцій. Загальноцивілізаційна тенденція трансформації інституціональних і культурно-ціннісних засад існування різних народів втілюється в поступовому створенні в країнах другого і третього ешелонів розвитку окремих елементів постіндустріального суспільства, що сформувалося в країнах "золотого мільярда"; у перенесенні до них політичних, економічних і суспільних інституцій західного зразка, пропаганді засобами масової культури цінностей і норм життя народів країн першого ешелону. «Розмиває» традиційну форму патріотизму і внутрішньо українські негаразди. Значна кількість українців-мігрантів ( 5-7 млн. Чол.), що працюють за межами україни, обумовлена низькою ціною робочої сили та високим рівнем безробіття в  країні. Переміщення потоків грошей, ідей, знань в епоху глобалізації з неминучістю викликає зростання масштабів міграції і змінює життєві цінності у людини.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хмаринка тегівНовини 1про місто Відео 1 Відео 2Відео 3Відео 4Відео 5 Відео 6 Відео 7Відео 8Новини 12 ВідеоФото 1Фото 2Фото 3Новини 2Новини 3Новини 4 Новини 5 Новини 6 Новини 2Новини 2 Новини 2 Новини 7 Новини 8Новини 9 Новини 10Новини 11Патріот 1Патріот 2Патріот 3 Патріот 4 Патріот 5Патріот 6Патріот 7 Патріот 8Патріот 9Патріот 10 Патріот 11Патріот 12Патріот 13 Патріот 14Патріот 15 Патріот 16Патріот 17 Патріот 18Патріот 19 Патріот 20Новини Новини Новини НовиниНовини Новини НовиниНовини Новини Новини Дубровиці Новини тиждняНовини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Новини Рівненщини Новини Рівненщини Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!