лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Співвідношення змісту понять «національна ідея» та «патріотизм» у концептуалізації патріотичного виховання"

Частина друга

 

У розумінні нації визначають два значення. У вузькому значенні слова «українська нація розглядається як етнічно однорідна спільнота громадян української національності, що проживають в україні, та в широкому значенні – як відкрита поліетнічна спільнота, що історично склалася на території україни і яка усвідомлює себе українським народом. Отже, йдеться про політичну націю» [3]. На нашу думку, термін «політична нація» не є досить вдалим, оскільки етнічна нація у поліетнічному (багатонаціональному) народі є частковою, конфліктною, суперечливою, розпорушуючою соціальні сили суспільства, тому лише тільки «нація» у широкому розумінні, відображує інтереси народу, суспільства в цілому. Тому на відміну від часткової, етнічної національної ідеї – цілісна національна ідея, може називатись «народною», «суспільною». Раціонально-гносеологічний та ціннісний зміст відображується також у специфіці оцінювання, ідентифікації та самоідентифікації громадян відносно не тільки цілісності нації, а й у відображенні життя нації свого життя. Відображена сутність поняття безпосередньо пов’язана з механізмами здійснення національної ідеї та має мотивуючий діяльність характер, спрямований на здійснення національних інтересів. Перший механізм можливо визначити як авторитарно-офіційне впровадження «національної ідеї». Цей механізм заснований на позиції імперської уніфікації заради співпадіння культурних, мовних та політичних кордонів. Цей механізм був характерний для європи та мав свої підвиди тоталітарний, насильницький під окрему ідеологію характер; авторитарний - визначений офіційним тиском за допомогою освітніх, мовних політик або культурних революцій. Під впливом були колишні колоніально-адміністративні кордони або проводилась реформа адміністративного устрою з метою руйнування компактного проживання етнічних груп. Як правило, ця модель формувалась в унітарних країнах, та проходила етапи громадянських та національно-визвольних війн, які руйнували імперії, змінювали унітарність на федеративність, або формували статус автономій непокірних націй. Інша органічна або саморганізаційна модель знімала протиріччя у пошуку «єдиного у багатоманітності», збереження культурної багатоманітності у солідаризації нації у економічному, політичному та правовому розвитку. У якості ідеального типу стверджувались «політичні нації», які мали федеративний устрій - сша, канада, швейцарія або конфедеративний, зараз це євросоюз. В цьому механізмі поширюється не модифікаційні культурні та мовні зразки, а поширюється єдність права та цінності демократії та інші об’єднуючі смисли. Але цей шлях у етнічно-культурному вимірі має ненасильницький, а самоорганізаційний характер формування цілісності на принципах етнічно-культурного доповнення. Нації, які обрали цю модель впровадження національної ідеї, більш ефективно використовують соціальний капітал, оскільки менше соціальних сил втрачається та розпорошується на внутрішні чвари, конфлікти та опори.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хмаринка тегівНовини 1про місто Відео 1 Відео 2Відео 3Відео 4Відео 5 Відео 6 Відео 7Відео 8Новини 12 ВідеоФото 1Фото 2Фото 3Новини 2Новини 3Новини 4 Новини 5 Новини 6 Новини 2Новини 2 Новини 2 Новини 7 Новини 8Новини 9 Новини 10Новини 11Патріот 1Патріот 2Патріот 3 Патріот 4 Патріот 5Патріот 6Патріот 7 Патріот 8Патріот 9Патріот 10 Патріот 11Патріот 12Патріот 13 Патріот 14Патріот 15 Патріот 16Патріот 17 Патріот 18Патріот 19 Патріот 20Новини Новини Новини НовиниНовини Новини НовиниНовини Новини Новини Дубровиці Новини тиждняНовини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Новини Рівненщини Новини Рівненщини Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!