лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Патріотизм в системі формування громадянина суверенной Украйни"

 

Формування громадянина - це за усіх історичних часів одна з найбільш актуальних і складних проблем будь-якої країни і держави, а особливо тих, які щойно отримали незалежність. Трансформація суспільства супроводжується кардинальною зміною ціннісно-нормативної основи світогляду людей, різних форм ідентичності. В українському суспільстві вкрай уразливою виявилася громадянська ідентифікація. За даними соціологічних досліджень (наприклад, «українське суспільство 1994 - 2004: соціологічний моніторинг»), за роки незалежності, з одного боку, зменшилася кількість громадян, які ідентифікували себе з радянським союзом, з іншого боку, самоідентифікація громадян насамперед з україною збільшується дуже повільно і, нарешті, найбільш поширеною в україні є місцева ідентичність, так, майже половина громадян ототожнюють себе зі своїм містом чи селом. Звідси випливає, що у громадян україни розвинений локальний (місцевий, регіональний) патріотизм як любов до рідної землі, батьківщини, країни і майже відсутній державний патріотизм як любов до держави і вітчизни. А це, як відомо, може стати серйозною перешкодою на шляху державотворення і набуття україною дійсної, повноцінної незалежності. Серед причин такого становища дослідники називають історичні (тривала відсутність державності в історії україни, поліетнічність і полікультурність українського суспільства), соціально-економічні (реальне незабезпечення економічних і соціальних прав громадян, відчуження населення від держави внаслідок існування корупції, хабарництва, бюрократизму), соціально-психологічні (брак у психології українського народу колективістських настроїв і почуття державності, феномен «негромадянськості» (в. Полохало) як соціальної пасивності) тощо. Але найбільш складним є сформований у свідомості громадян стереотипний образ держави як репресивної сили, в той час як вона покликана підтримувати порядок у суспільстві і захищати інтереси і права своїх громадян. Отже, необхідне формування державного патріотизму, розвиток у громадян україни відчуття вітчизни, відчуття приналежності до української держави. У «філософському енциклопедичному словнику» патріотизм визначається як «любов до батьківщини, відповідальність за її долю і готовність служити її інтересам, а в разі потреби самовіддано боронити здобутки свого народу; соціально-політичний і моральний принцип, що в загальній формі виражає вищеназвані почуття та емоційні стани [1, 471]. Проте в умовах новітнього розвитку української держави і суспільства важко говорити про відповідальність за долю батьківщини та служіння її інтересам, якщо не задовольняються навіть елементарні інтереси і потреби її громадян. Звичайно, як відзначив с.рябов, «справжній патріот шанує й любить свою вітчизну не тільки в часи її розквіту, але й у скруті, коли владою володіють негідні на його думку люди» [2, 205]. Тому необхідні відповідне патріотичне і громадянське виховання та освіта, яким кожна держава, особливо молода, надає великого значення. Наприклад, у «концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності» чітко визначена така мета: «сформувати свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток демократичного громадянського суспільства в україні» [3]. Однак, цілком зрозуміло, що це справа не одного покоління і в умовах, що склалися, найбільш ефективним може бути повернення до традиційних форм моральної свідомості, які повертають до сталих цінностей людського буття, з їх природними носіями - сім'я, громада, нація. Кожне з цих утворень є також природною формою консолідації людей, тобто засобом поєднання інтересів окремої особи з інтересами інших.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хмаринка тегівНовини 1про місто Відео 1 Відео 2Відео 3Відео 4Відео 5 Відео 6 Відео 7Відео 8Новини 12 ВідеоФото 1Фото 2Фото 3Новини 2Новини 3Новини 4 Новини 5 Новини 6 Новини 2Новини 2 Новини 2 Новини 7 Новини 8Новини 9 Новини 10Новини 11Патріот 1Патріот 2Патріот 3 Патріот 4 Патріот 5Патріот 6Патріот 7 Патріот 8Патріот 9Патріот 10 Патріот 11Патріот 12Патріот 13 Патріот 14Патріот 15 Патріот 16Патріот 17 Патріот 18Патріот 19 Патріот 20Новини Новини Новини НовиниНовини Новини НовиниНовини Новини Новини Дубровиці Новини тиждняНовини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Новини Рівненщини Новини Рівненщини Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!