лелека місто Дубровиця лелека
Головна сторінкановинидовідкагерб містаоб'явиФото-відео альбомконтакти
 
 

Інформаційней партнер

 

ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

"Вплив державної символіки на патріотичне виховання молоді"

 

Однією зі стратегічних цілей української держави є зміцнення національного духу, забезпечення стабільного й стійкого соціального розвитку, що сприятиме формуванню високоосвіченої, всебічно розвиненої, громадсько-активної особистості, з високим рівнем політичної культури, яка активно приймає участь в демократичних процесах. Дана мета визначає зміст і основні напрямки розвитку системи патріотичного виховання громадян україни, що спрямована на подальше формування патріотичної свідомості як найважливішої цінності, однієї з основ духовно-моральної єдності суспільства. Реалізації цієї мети сприяє наявна національно-державна символіка - прапор, герб, гімн. Будучи символами держави, вони відіграють роль соціально-політичних феноменів і відображають у концентрованій формі історико-політичні, культурні традиції держави й народу, що проживає на його території, рівень розвитку суспільства, його сучасний стан, свідчать про характер політичної влади. Законодавче прийняття символів прискорило самостійне становлення україни на міжнародній арені, її організаційне та політичне закріплення. Сучасна українська державна символіка замінила радянську систему символів. Але такі трансформації викликали неприйняття нових символів у великої частини населення, особливо серед старшого покоління, що вплинуло на зниження престижу державної символіки. У багатонаціональних державах, до яких можна віднести й україну, зростає значення патріотизму, як фактора консолідації суспільства. У зв’язку з цим в україні створений цілий комплекс програмних заходів, яким передбачається охоплення патріотичним вихованням всіх категорій громадян. Однак пріоритетним напрямком є патріотичне виховання підростаючого покоління - дітей і молоді. Задля досягнення цієї мети активно використовується національно-державна символіка. Окремим наказом, наприклад, регламентується використання державної символіки в навчальних закладах україни, що активно впливає на формування суспільної свідомості громадянина, забезпечує цілеспрямований вплив на молоде покоління, прищеплює їм у сучасних умовах любов й гордість за свою батьківщину. Популяризація державних символів здійснюється й іншими засобами, а саме: видаються рекомендації, посібники з використання державних символів в патріотичному вихованні, створені умови для випуску поліграфічної продукції із зображенням державних символів, якою забезпечуються освітні та культурні установи, військові частини, громадські організації; державна символіка вивчається в освітніх установах, а патріотичне виховання є невід’ємною складовою навчального та виховного процесів; періодично проводяться на всеукраїнському й місцевому рівнях конкурси, конференції, семінари з питань патріотичного виховання громадян з використанням державних символів україни. У випадку організації культурно-дозвільних заходів, вони в більшості своїй супроводжуються демонстрацією символів української державності. Створюючи модель патріотичного виховання, треба мати на увазі, що в основі всієї системи повинен бути національно-регіональний компонент змісту виховання. На теперішній час підґрунтя такої системи склалося. У більшості регіонів україни створені й працюють регіональні патріотичні клуби і центри. Розробляється комплекс нормативно-правового й організаційно-методичного забезпечення патріотичного виховання, покликаний забезпечити рішення основних завдань в області патріотичного виховання. Але існує й недооцінений канал трансляції державної символіки. Потребують додаткового розвитку форми і методи патріотичного виховання на основі нових інформаційних технологій. Особливо це стосується вікової категорії молоді з огляду на високий рівень її інформаційної культури та ступінь залученості до інформаційної мережі. Необхідно створити умови для виробництва й популяризації продукції патріотичної спрямованості з використанням новітніх інформаційних технологій, більше залучати засоби масової інформації до поширення патріотизму. Таким чином, в основу патріотичного виховання молоді покладена ідея повноцінної участі особистості в рішенні суспільно значимих завдань. Але патріотизм ще не став повною мірою об'єднуючою основою суспільства. На сьогоднішній день одне із самих актуальних завдань - допомогти молоді навчитися цінувати національні достоїнства та надбання свого народу. Формувати громадянськість необхідно через повагу до національно-державних символів україни, але поєднувати це з толерантним ставленням до національної символіки інших країн.

Обласний центр патріотичного виховання молоді

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Хмаринка тегівНовини 1про місто Відео 1 Відео 2Відео 3Відео 4Відео 5 Відео 6 Відео 7Відео 8Новини 12 ВідеоФото 1Фото 2Фото 3Новини 2Новини 3Новини 4 Новини 5 Новини 6 Новини 2Новини 2 Новини 2 Новини 7 Новини 8Новини 9 Новини 10Новини 11Патріот 1Патріот 2Патріот 3 Патріот 4 Патріот 5Патріот 6Патріот 7 Патріот 8Патріот 9Патріот 10 Патріот 11Патріот 12Патріот 13 Патріот 14Патріот 15 Патріот 16Патріот 17 Патріот 18Патріот 19 Патріот 20Новини Новини Новини НовиниНовини Новини НовиниНовини Новини Новини Дубровиці Новини тиждняНовини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Рівненщини Новини Новини Новини Новини 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Новини Рівненщини Новини Рівненщини Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина Рівненщина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dubr.org.ua з 2009 року!